Întrebări frecvente

Cine poate propune proiecte? 

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care au vârsta de cel puţin 18 ani. Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.
Pentru a putea participa la procesul de depunere şi votare proiecte, persoana respectivă trebuie să creeze un cont de utilizator pe platformă. Contul va deveni activ doar după confirmarea de către persoana abilitată din cadrul Primăriei că sunt cetăţean cu drept de vot sau locul de muncă pe raza localităţii.

Cum se trimite o propunere?
Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei bugetării participative, respectând calendarul de implementare al bugetării participative.
Persoanele care, din diferite motive (ex. nu au o adresă de e-mail etc.), pot merge la Primărie unde vor putea depune proiectul / proiectele său / sale. Acest lucru este posibil doar în perioada depunerii proiectelor în intervalul orar stabilit de către Unitatea Teritorial Administrativă.

Care sunt domeniile în care propunerile trebuie să se încadreze?
Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit din cele enumerate mai jos:

 1. Alei, trotuare, zone pietonale
 2. Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
 3. Spații verzi și locuri de joacă
 4. Amenajare spaţii publice
 5. Sport şi sănătate
 6. Educaţie şi cultură
 7. Turism şi mediu
 8. Localitate digitală

Ce criterii de eligibilitate trebuie să îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?
Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a localităţii respective şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale localităţii aflate în derulare.
 • Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 • Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă, adică maxim 1% din Bugetul Anual de Investiţii.

Care este suma maximă alocată procesului de bugetare participativă?
Bugetul propus pentru procesul de bugetare participativă este de maxim 5% din Bugetul Anual de Investiţii, cu TVA inclus. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate unul sau mai multe proiecte.

Propunerile pot fi însoțite de o documentație suplimentară?
Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 Mb. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.

Propunerile vor fi supuse la vot așa cum au fost depuse?
Unitatea Teritorial Administrativă va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul Primăriei, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.
Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
Cetățenii care depun propuneri ce nu ajung să fie supuse votului vor primi explicaţii privind motivele acestei decizii.

Este posibil să se schimbe o propunere în cazul în care s-a făcut o greșeală sau se dorește editarea ei?
Odată depusă pe platformă, propunerea poate nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Primăria revizuiește toate propunerile?
Da, serviciile din cadrul Unităţii Teritorial Administrative vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni.

Câte propuneri pot fi depuse de un cetățean?
Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative, într-un calendar de anunţat pe platformă.

Cum se votează un proiect?
Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative. Fiecare cetățean poate vota câte un proiect din fiecare domeniu.
Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Cum se poate obține o clarificare suplimentară cu privire la bugetarea participativă?
Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa platformei web de bugetare participativă sau la numărul de telefon afişat, în fiecare zi lucrătoare, de luni până joi, între orele 09:00-15:00, iar vineri între orele 09:00-13:00.