Termeni și Condiții

Termene și condiții de funcționare a platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, aparținând Primăriei Bascov sau al primăriei respective, după caz.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE PLATFORMĂ

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro reprezintă un serviciu online prin intermediul căruia cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea respectivă și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani au posibilitatea să decidă asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul municipiului localitatea respectivă. Pentru mai multe detalii se poate consulta aici Regulamentul procesului de bugetare participativă desfășurat de către Primăria municipiului localitatea respectivă.

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

2. ACCEPTAREA TERMENELOR DE FUNCȚIONARE

Prin folosirea platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptaţi Termenele și condițiile de funcționare. Primăria Bascov poate să modifice Termenele și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul.

În cadrul platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, termenele de mai jos au următoarea semnificație:

– Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziţie de către www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro.

– Bugetare participativă – proces derulat de către Primăria municipiului localitatea respectivă prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro prin care membrii comunității decid în mod direct asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul local.

– Proiect/inițiativă – propunere de realizare a unei investiții din bugetul local al municipiului localitatea respectivă care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul procesului de bugetare participativă care poate fi consultat aici şi este făcută de către cetățeni care locuiesc, muncesc, studiază în localitatea respectivă și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea respectivă. Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro nu permite înregistrarea mai multor conturi aparținând aceleiași persoane.

Votarea este restricţionată la teritoriul din localitatea respectivă. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza din localitatea respectivă și să permiteți accesul la locația dumneavoastră.

4. CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru desfășurarea procesului de bugetare participativă sunt prelucrate prin intermediul platformei următoarele date cu caracter personal: sex, nume, prenume, data nașterii, adresă, email, adresa IP, număr de telefon, locație, imagini, documente text, materiale video.

Totodată, noul Regulament oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dumneavoastră fiind:

Dreptul de a fi informat

Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platforma bugetareparticipativaarges.ro, acestea putând fi comunicate partenerilor noștri pentru o bună desfășurare a proceselor de bugetare participativă.

Puteți solicita la adresa de email primariabascov@yahoo.com să vi se comunice destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate datele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la ultima autentificare pe platformă, sau până la ștergerea contului.

Datele cu caracter personal stocate de platforma se împart în patru categorii:

A. Informații necesare pentru identificarea persoanei

La nevoie Primăria Bascov va contacta utilizatorii în vederea modificării sau comasării proiectelor depuse de către aceștia, motiv pentru care se stochează următoarele date: sex, nume, prenume, adresă, email și telefon.

Utilizatorii platformei înțeleg că la depunerea proiectului numele lor să apară pe platformă asociat proiectului; în caz contrar, proiectul nu va putea fi depus. Pentru a asigura conformitatea cu reglementările de protecție a datelor cu caracter personal, numele deponenților vor fi șterse după o perioadă de 12 luni de la depunerea proiectului. În cazul în care doriți ca numele dumneavoastră să fie șters după încheierea procesului și înainte de cele 12 luni, trimiteți un email cu solicitarea dumneavoastră, care va conține și titlul proiectului, la adresa de contact pusă la dispoziţie.

B. Informații necesare pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor de participare

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea respectivă şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani, motiv pentru care se stochează datele menţionate mai sus.

Tot în acest scop, utilizatorii confirmă, printr-o declarație pe proprie răspundere că locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea respectivă.

C. Informații necesare pentru geolocalizare în etapa de vot

Pentru ca proiectele câștigătoare să fie cât mai relevante pentru locuitorii din localitatea respectivă, votul este limitat geografic la perimetrul orașului. În acest scop, platforma stochează locația (coordonatele GPS) și adresa IP din momentul votului.

D. Informații necesare pentru a limita fraudele în etapa de vot

Pentru a evita atât crearea de conturi multiple, cât și votul multiplu, platforma stochează adresa de email și numărul de telefon, iar conturile se validează printr-o dublă autentificare, prin confirmarea adresei de email și a numărului de telefon. Pentru a limita fraudele legate de modificarea informatică a locației în timpul etapei de vot, se stochează adresa IP atât în momentul creării contului, cât și în momentul oricărei autentificări pe platformă.

Dreptul de rectificare a datelor

În situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a le corecta sau completa. Această acțiune se poate realiza după conectarea în platformă, în sectiunea SETĂRI CONT.

Dreptul de ștergere a datelor

Contul dumneavoastră poate fi șters în orice moment de pe platformă. Cu toate acestea, datele personale furnizate vor mai exista în sistem, în copiile de rezervă ale bazei de date. Durata stocării datelor cu caracter personal este de 30 zile de la data ștergerii contului. Această acțiune se poate realiza după conectarea în platformă, în sectiunea SETĂRI CONT.

Dreptul de a solicita transferul datelor

Puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră și prelucrarea este una automată.

5. PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Acceptarea termenelor și condițiilor presupune acordul dumneavoastra pentru a fi înștiințat – prin email sau telefon, pe adresa sau numărul furnizate la crearea contului – de începerea perioadei de depunere a proiectelor, începerea perioadelor de vot (votul pe domenii și votul final), de lista proiectelor câștigătoare, precum și pentru orice notificări esențiale pentru informarea comunității în legătură cu procesele de bugetare participativă.

Deponenţii sunt responsabili pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contravențional sau penal, după caz.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Bascov și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau a altor canale de comunicare. www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Bascov. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Bascov sau al primăriei respective, după caz.

Prin folosirea platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau sa distorsioneze orice conţinut asociat cu platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu:

1. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro;

2. folosiți platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro în scopuri ilegale;

3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro.

www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro în timpul desfășurării unor astfel de activități; www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro.

Primăria Bascov nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE

Primăria Bascov vă pune la dispoziție platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro în mod gratuit. Primăria Bascov nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare atunci când utilizați www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Bascov furnizează platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Bascov nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea platformei www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro de către utilizatorii acesteia. Primăria Bascov își rezervă dreptul de a furniza platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro la discreția sa.

Primăria Bascov, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu platforma www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termene și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și www.bugetareparticipativa.primariabascov.ro ce reies sau au legătură cu aceste Termene și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legislația din România în vigoare.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

13. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în aceste termene și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termene și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

14. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la aceste Termene și condiții de funcționare sau folosirea platformei, nu ezitați să ne contactați la telefon 0248 270 525 (de luni până vineri între orele 10:00-18:00) sau prin adresa de email primariabascov@yahoo.com.